Pliki do pobrania

TS Mobile App - ON SALE NOW TS Mobile App - ON SALE NOW

Windows

Client 32-bit 3.5.5

SHA256: 4ac8621566fb17175b2239acdbe687f3e543cdd742859fe919197831a4519f6d

Client 64-bit 3.5.5

SHA256: b6e45a00d9a9edf04c47685ae6e741b80b71a333518b12212d39ec740c3fa399

macOS

Client Universal Binary 3.5.5

SHA256: f9788a7fb7052eb9df53c8e7841b8260207b42fc3adddedccc02c2ddce820829

Linux

Client 32-bit 3.5.5

SHA256: 875b936da806477af88d837db6960ac353a9c3596280a2f1399569f2b1122c3b

Client 64-bit 3.5.5

SHA256: 53626d9b1f3614f165b0a0469e211e13e5d7f885bb4564a8387ea4184bb1c98d

Windows

Server 32-bit 3.13.2

SHA256: 5249920ae19208beaf1f30f328e9affd4464243f607d2a9b4c7c47603cd9b8fc

Server 64-bit 3.13.2

SHA256: 75b86c1ae0a0334aca32491aa764edfacbc972660b028e145a9f30682ed735a6

macOS

Server Universal Binary 3.13.2

SHA256: b4ea789f87c78fedd8ee326b1072354b391ea8e272a64ae858c164fcb6e1124e

Linux

Server 32-bit 3.13.2

SHA256: af8cf1035812e4fb63e358f520a2fc86e6e616f2e6866c027b9af9b854010d62

Server 64-bit 3.13.2

SHA256: ffb6c8cc222228eaaed79930ebd39fbf2f8a6d557d1a67d7eafc5e7e8c4931d1

FreeBSD

Server 64-bit 3.13.2

SHA256: 2ef215d21af779057784c262f8bf394747aa8855a25a02250e49b40623b8b27c

CLIENT SDK DOWNLOAD

If you're looking to create your own plugins, add-ons, bots, etc. for the TeamSpeak 3 client, please download the TeamSpeak Client Plugin SDK from here:
https://github.com/TeamSpeak-Systems/ts3client-pluginsdk

TS Mobile App - ON SALE NOW TS Mobile App - ON SALE NOW

THE FUTURE OF GAMING COMMUNICATION

The all-new TeamSpeak client is built on the foundations of our rock solid, lag-free voice technology and packed with next generation communication & productivity tools, while maintaining our renowned security, privacy and complete customisability.

TeamSpeak is the ONLY tool you will need to connect online.

To find out more, and how YOU can get involved, simply click the button below.

Zdecydowanie zalecamy pobieranie oprogramowania TeamSpeak wyłącznie z naszej witryny. Daje to pewność, że produkt będzie w najnowszej wersji i będzie pozbawiony wirusów. Tworzenie kopii lustrzanych plików i publikowanie bezpośrednich łączy do nich bez naszej pisemnej zgody jest niedozwolone.

W przypadku pytań prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].