แพ็กสื่อ

[mediaPage stacked_logo = "Stacked Logo" inline_logo = "Inline Logo" for_light_bg = "สำหรับพื้นหลังแบบสว่าง" for_dark_bg = "สำหรับพื้นหลังแบบเข้ม" download = "ดาวน์โหลด" spacing = "การเว้นระยะห่าง" color = "Color" unnaceptable_logo_usage = "การใช้โลโก้ที่ไม่สามารถยอมรับได้" request_media_pack = "ห้ามปรับขนาดองค์ประกอบอย่างแยกจากกัน " dn_resize_independently = "ห้ามปรับขนาดองค์ประกอบอย่างแยกจากกัน " dn_recolor_logo = "ห้ามปรับสีของโลโก้" dn_skew_distort_logo = "ห้ามปรับให้โลโก้เบ้เอียงหรือบิดเบี้ยว" dn_less_clear_space = "ห้ามใช้การเว้นระยะห่างที่ไม่ชัดเจนน้อยกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่อนุญาต " dn_add_substract = "ห้ามเพิ่มหรือนำองค์ประกอบใดๆ ออกจากโลโก้" dn_add_elects_logo = "ห้ามเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับโลโก้" dn_use_change_typeface = "ห้ามใช้/เปลี่ยนแปลงแบบตัวอักษรที่ไม่ได้รับอนุญาต" spacing_desc = "เมื่อใช้โลโก้ TeamSpeak ในรูปแบบ "ซ้อนกัน" เพื่อความสอดคล้องของแบรนด์ สิ่งที่สำคัญคือการสังเกตพื้นที่การเว้น ซึ่งระยะห่างจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างของไอคอน "หน้ายิ้ม" ในทุกสไลด์ เมื่อใช้โลโก้ "ในแนว" ระยะห่างจะต้องตรงกับความกว้างของไอคอน" ] โปรดดูภาพรวมของแบรนด์ใหม่ของเราด้านล่าง แนวทางปฏิบัติของแบรนด์ฉบับเต็มของเรามีอยู่ในแพ็กสื่อ ซึ่งสามารถจัดส่งได้หากมีการร้องของ หากคุณมีคำถามใดๆ หรือคำขอเฉพาะใดๆ โปรดติดต่อได้ที่ [email protected] ทีมของเรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณ

[/mediaPage]