ดาวน์โหลด TeamSpeak

TS Mobile App - ON SALE NOW TS Mobile App - ON SALE NOW

Windows

Client 32-bit 3.3.0

SHA256: 0ef541ca846b2c0f68b5e7249387c83fe17bce95000062bd6dbd3f73fbad2d1b

Client 64-bit 3.3.0

SHA256: 0d0d5e29761d9c1f58e7e976d516f3e16ef8680d2a2c62a337d9661a26382230

macOS

Client 64-bit 3.3.0

Requires macOS 10.12 or later

SHA256: 86e4dd0f05662517ab5f0cc4dcd3c6310b3293b67a4f26447255e9b64145cbcc

Linux

Client 32-bit 3.3.0

SHA256: 2506871bc4382a16086df41c469fd7a4445e644927d9eaca1e876f7b30659c12

Client 64-bit 3.3.0

SHA256: 0a8d31e59bb140fd3c9221286c75fb9a68fbf97530f88ab6f311932b5733488c

Android

Mobile Client

Requires Android 4.2 or later

iOS

Mobile Client

Requires iOS 8.0 or later

Windows

Server 32-bit 3.9.1

SHA256: b8e9f1c21918f6912ba2baa9420f5db320c9fc621c5dda7d11a5f9a94e167c6f

Server 64-bit 3.9.1

SHA256: cd6d454df1640fed0d8205e7416e9601447bcdf51268b5b5d1175be6522ab0f6

macOS

Server Universal Binary 3.9.1

SHA256: f7a4d24e128cf1026c570ef4c498330f55fa818ec874784471954f1771a32f05

Linux

Server 32-bit 3.9.1

SHA256: a6fe15326f9e9d4c6e710aa7abb6ef3340a56410532fd98eb0b6e6a20974c0da

Server 64-bit 3.9.1

SHA256: 0a0497d6a8e5f3f48e10db8f89875286d6aa3388f171f828cf5d426cf305f16f

FreeBSD

Server 32-bit 3.9.1

SHA256: 092c5bb4f94a054f0766199e3043db2282e9e50a21f6b2985701f47067148e91

Server 64-bit 3.9.1

SHA256: 68d6b5882377c988d6ff28cfb2b35d964b0f9aba65534ae2bd03742e7e2dc92d

SIGN UP NOW TO JOIN THE TS5 BETA PROGRAM

TeamSpeak 5 - เร็วๆ นี้

Sign up below to be the first to be notified.

เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลด TeamSpeak จากเว็บไซต์ของเราเท่านั้น การดำเนินการนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีได้รับผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุดที่ปราศจากไวรัสของเรา ห้ามทำสำเนาหรือเชื่อมโยงโดยตรงไปยังไฟล์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

โปรดติดต่อ [email protected]หากคุณมีคำถามใดๆ