ดาวน์โหลด TeamSpeak

Windows

Client 32-bit 3.5.6

SHA256: c1387e7dd8be6ddeb23d235fad04f207b5c81b0a71e9e5acba1c6ce856414142

Client 64-bit 3.5.6

SHA256: 86381879a3e7dc7a2e90e4da1cccfbd2e5359b7ce6dd8bc11196d18dfc9e2abc

macOS

Client 64-bit 3.5.6

SHA256: 03c8e44256f2028917866924e496d4704de9e3298252f433fc53cfa37282770e

Linux

Client 32-bit 3.5.6

SHA256: 4ac6dab49f2b8908988a866660d33585ba859f7226b53d7bda36a4ab6c312cf8

Client 64-bit 3.5.6

SHA256: efbefd4a6c845974563d874f8d46eb8f7ea2919d1f444f9b780357d256884a42

Windows

Server 32-bit 3.13.6

SHA256: f52cddfd2f1297756afa12d758718b3ee34b88c0e7962fb75985877f480e0d71

Server 64-bit 3.13.6

SHA256: 6ffe2fad26cd68cbd8c23f7361469f7eaba9b267f320daf9cce90ed28e4b3bca

macOS

Server Universal Binary 3.13.6

SHA256: bdda4dfaf8b3cef3422fbeabde925fef2179bd786519eb106a683697b62450c8

Linux

Server 32-bit 3.13.6

SHA256: f142a215e76feb0e5b9aa36fa37017c109d444ec1b66753465387d575ef39b14

Server 64-bit 3.13.6

SHA256: 53704d27826385ddfd803ee232c1d3f021ad9bf18540313691841ad9bb722bec

FreeBSD

Server 64-bit 3.13.6

SHA256: a574227c65dd56ac207d877b1ce669e9ae6bddaf50a997503f5edd9f6ed37e38

CLIENT SDK DOWNLOAD

If you're looking to create your own plugins, add-ons, bots, etc. for the TeamSpeak 3 Client, please download the TeamSpeak Client Plugin SDK from here:
https://github.com/TeamSpeak-Systems/ts3client-pluginsdk

Client & Server Integration

TeamSpeak 3 SDK 3.1.1

SHA256: ed4f4be03fa41e60f0a6c2d1f531566ef0b352932d34808195bb1bb7fc046987

TeamSpeak 3 SDK 3.0.4.4

SHA256: ee713fdff77682fb1a2912f636a61e0e8063bcc23e4bbd817c34c7f21e42dfde

TeamSpeak 3 SDK C# Wrapper

SHA256: cce967f824c2eb76375940e824830b9e139d80428d8f8ae25a43fb9b9ef184cd

Unity

TeamSpeak 3 Package for Unity 2019 (SDK 3.1.x)

SHA256: 5be758eb1d947fff40387d2635a3a7175eb5c03a89c3c9dface0064cd5b4ce36

TeamSpeak 3 Package for Unity 2018 (SDK 3.0.4.x)

SHA256: eb8d5f2d262c41d06f109149b55065b111a3248e34041674e7eb6ed9f741cce7

TeamSpeak 3 Package for Unity 2017 (SDK 3.0.4.x)

SHA256: 4716ef0beef1a0f92a2988ed3a2f1c9504b7c799a037f842b49e786036245b1b

TeamSpeak 3 Package for Unity 5 (SDK 3.0.4.x)

SHA256: 43844dfd32dc0008f5e02bc6e213eac44f100403c0e5dda02b40bc4ff3c75d7e

TEST THE FUTURE OF GAMING COMMUNICATION

The all-new TeamSpeak Client is built on the foundations of our rock solid, lag-free voice technology and packed with next-generation communication & productivity tools, while maintaining our renowned security and privacy.

TeamSpeak is the ONLY tool you will need to connect online.

Windows

Pre-Release Client 5.0.0-beta66

SHA256: b9b71a138edb1fa0da87b9495da9537d8686b8ccb816cca4ba9d21bf3fe8c04a

macOS

Pre-Release Client 5.0.0-beta66

SHA256: e5cf12cd4ac840823ba7397364aceece47d8b98d203d468b290bce03dc0286b5

Linux

Pre-Release Client 5.0.0-beta66

SHA256: e53072b0eaf46f330e5379af5f0af732a15a48047f7a0d9d8118ce5aff78086f

เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลด TeamSpeak® จากเว็บไซต์ของเราเท่านั้น การดำเนินการนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีได้รับผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุดที่ปราศจากไวรัสของเรา ห้ามทำสำเนาหรือเชื่อมโยงโดยตรงไปยังไฟล์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

โปรดติดต่อ [email protected]หากคุณมีคำถามใดๆ