ดาวน์โหลด TeamSpeak

TS Mobile App - ON SALE NOW TS Mobile App - ON SALE NOW

Windows

Client 32-bit 3.3.2

SHA256: 263ea40e29c2e67d708bd0e91d8aafff57036ea59371890b0c5dd6e7190441df

Client 64-bit 3.3.2

SHA256: acdd484629a3c4a140ae5963abc673f83ed2ea6f545cbebdadbd1b66bde6b02d

macOS

Client 64-bit 3.3.2

SHA256: 3542adc706837d9c7eddc45897556d6884008b6f761f4be518bfdc8c4d6d262b

Linux

Client 32-bit 3.3.2

SHA256: c2fa7272a7542eb7f15170b386b8b2597e34aca8c5afcdff429b2c46672f5433

Client 64-bit 3.3.2

SHA256: f1c2c399b4277bb7ffd5ffdf82260949c02ebe4df517f6dc2ab2b763743321d9

Android

Mobile Client

Requires Android 4.2 or later

iOS

Mobile Client

Requires iOS 8.0 or later

Windows

Server 32-bit 3.10.2

SHA256: e2502d9d30c4814e54a614ec0bf394e89e97b2b758718f4189a5e6de12b7aaf7

Server 64-bit 3.10.2

SHA256: d07e0ec3d103c90c28098d5af49c287a93fff9cd898998ddfc1528438d05d6fe

macOS

Server Universal Binary 3.10.2

SHA256: 9cdd58866155ee5a6e54ca00e9b6786c666e5f2fc337e5d42230a4eb58264894

Linux

Server 32-bit 3.10.2

SHA256: 6e114c056db62311af849c2ffabf9b0331a52104cf27243e9d8967b157a5c0ab

Server 64-bit 3.10.2

SHA256: d4262f0d51e682c0c645b36c196ad32dae99a1345420cfad00d52f2af109870d

FreeBSD

Server 32-bit 3.10.2

SHA256: 4b08524fefc004365483a74cad901c2192d25f13bc9518ce528784a0f27c15fc

Server 64-bit 3.10.2

SHA256: dfe644a1ee3c9e127baa8fc82c01065f638479ffbce987cd57369200a444fa7f

CLIENT SDK DOWNLOAD

If you're looking to create your own plugins, add-ons, bots, etc. for the TeamSpeak 3 client, please download the TeamSpeak Client Plugin SDK from here:
https://github.com/TeamSpeak-Systems/ts3client-pluginsdk

TS Mobile App - ON SALE NOW TS Mobile App - ON SALE NOW

THE FUTURE OF GAMING COMMUNICATION

The all-new TeamSpeak client is built on the foundations of our rock solid, lag-free voice technology and packed with next generation communication & productivity tools, while maintaining our renowned security, privacy and complete customisability.

TeamSpeak is the ONLY tool you will need to connect online.

To find out more, and how YOU can get involved, simply click the button below.

เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลด TeamSpeak จากเว็บไซต์ของเราเท่านั้น การดำเนินการนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีได้รับผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุดที่ปราศจากไวรัสของเรา ห้ามทำสำเนาหรือเชื่อมโยงโดยตรงไปยังไฟล์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

โปรดติดต่อ [email protected]หากคุณมีคำถามใดๆ