ตำแหน่งงาน

TeamSpeak Systems GmbH บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำมีฐานปฏิบัติการในเมืองครุน ประเทศเยอรมนี เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การสื่อสารผ่านโปรโตคอลเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) TeamSpeak 3 เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของเราในด้านแอปพลิเคชันระบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง TeamSpeak 3 ช่วยให้ผู้คนสื่อสารกันแลพกันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและปรับขนาดรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันหลายพันคนได้

ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

คุณต้องการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ คุณสนใจที่จะนำไอเดียของคุณด้านเทคโนโลยีและการเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาหรือไม่ คุณต้องการทำงานด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น โทรศัพท์มือถือ ภาษา C++, C# และเว็บ เพื่อปรับปรุงความสามารถของตัวเองอย่างต่อเนื่องหรือไม่

หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าว โปรดส่ง CV ของคุณมาที่ [email protected] พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการและวันเริ่มต้นการทำงานที่เร็วที่สุดของคุณ เราหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณโดยเร็ว

คุณ...

 • มีประสบการณ์ล่าสุดอย่างน้อย 2 ปีเกี่ยวกับ Java (ไม่เกิน 1 ปีมาแล้ว)
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์งานส่วนหลังและ REST API
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเครือข่าย (ความรู้ด้าน UDP/TCP, IPV4/IPV6 และ HTTP)
 • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล
 • สามารถทำงานอย่างอิสระและทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในภาษาเยอรมนีและอังกฤษได้

ความสามารถพิเศษ...

 • มีประสบการณ์การใช้งาน TeamSpeak, IntelliJ, JIRA, GIT
 • ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันส่วนหลังที่ปรับขนาดได้
 • ประสบการณ์ในด้าน Kubernetes, Netty, Jenkins, RabbitMQ, Google Protocol Buffers
 • ความรู้ในด้านการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ JMeter
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับ JNI, JNA
 • ประสบการณ์ด้าน Linux
 • ประสบการณ์ในฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ SQL (Cassandra) เมื่อร่วมงานกับเรา

คุณจะสามารถ...

 • การนำบริการใหม่ๆ ไปปรับใช้งาน
 • สนับสนุนและขยายความครอบคลุมของบริการและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
 • มีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่

เรา...

 • เป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีลำดับชั้นองค์กรแบบราบ
 • มอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยสำหรับใช้งาน
 • เป็นทีมงานที่อุทิศตัวและมีแรงกระตุ้นในการทำงาน
 • ให้สวัสดิการวันหยุดตามกฎหมายประเทศเยอรมนี
 • ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile (SCRUM และ Kanban)
 • มีการประชุมทางออนไลน์กับบุคคลอื่นๆ เป็นประจำ เช่น การประชุม SCRUM ทุกวัน
 • ทำงานกับสแต็กเทคโนโลยีระดับชั้นนำ
 • เปิดกว้างสำหรับแนวคิดใหม่ๆ และยินดีต้อนรับคุณเพื่อร่วมประเมินและนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มอบโอกาสการทำงานที่ไม่ได้จำกัดเพียงนักพัฒนา Java เท่านั้น แต่ยังรวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาษา Android, C++, C#, iOS และกรอบงานทางเว็บที่อิงภาษา JavaScript อีกด้วย

คุณต้องการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ คุณสนใจที่จะนำไอเดียของคุณด้านเทคโนโลยีและการเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาหรือไม่ คุณต้องการทำงานด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น โทรศัพท์มือถือ ภาษา JAVA, C# และเว็บ เพื่อปรับปรุงความสามารถของตัวเองอย่างต่อเนื่องหรือไม่

หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าว โปรดส่ง CV ของคุณมาที่ [email protected]พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการและวันเริ่มต้นการทำงานที่เร็วที่สุดของคุณ เราหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณโดยเร็ว

คุณ...

 • ประสบการณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับภาษา C++11/14 มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีและจะต้องไม่เกิน 1 ปีมาแล้ว
 • มีประสบการณ์การคอมไพล์ภาษา C++ สมัยใหม่ (Visual Studio, clang, g++)
 • มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาสำหรับระบบ Windows และ Linux
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนโค้ดเครือข่าย (มีความรู้เกี่ยวกับ UDP/TCP, IPV4/IPV6 และวิธีการเขียนโค้ดซ็อกเก็ต)
 • สามารถทำงานอย่างอิสระและทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในภาษาเยอรมนีและอังกฤษได้

ความสามารถพิเศษ...

 • ประสบการณ์เกี่ยวกับ Boost และไลบรารี Qt
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม FreeBSD หรือ macOS
 • ประสบการณ์ในด้าน TeamSpeak, Jenkins, JIRA
 • ประสบการณ์ในด้าน Gyp และ Ninja
 • ประสบการณ์ในด้าน Google Protocol Buffers
 • ประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล เมื่อทำงานร่วมกับเรา

คุณจะสามารถ...

 • ทำงานเกี่ยวกับโค้ดไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ TeamSpeak
 • ทำงานกับภาษา C++14 และ C++17
 • การนำบริการใหม่ๆ ไปปรับใช้งาน
 • สนับสนุนและขยายความครอบคลุมของบริการและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
 • มีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่

เรา...

 • เป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีลำดับชั้นองค์กรแบบราบ
 • มอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยสำหรับใช้งาน
 • เป็นทีมงานที่อุทิศตัวและมีแรงกระตุ้นในการทำงาน
 • ให้สวัสดิการวันหยุดตามกฎหมายประเทศเยอรมนี
 • ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile (SCRUM และ Kanban)
 • มีการประชุมทางออนไลน์กับบุคคลอื่นๆ เป็นประจำ เช่น การประชุม SCRUM ทุกวัน
 • ทำงานกับสแต็กเทคโนโลยีระดับชั้นนำ
 • เปิดกว้างสำหรับแนวคิดใหม่ๆ และยินดีต้อนรับคุณเพื่อร่วมประเมินและนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มอบโอกาสการทำงานที่ไม่ได้จำกัดเพียงนักพัฒนา Java เท่านั้น แต่ยังรวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาษา Android, C++, C#, iOS และกรอบงานทางเว็บที่อิงภาษา JavaScript อีกด้วย

คุณต้องการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ คุณสนใจที่จะนำไอเดียของคุณด้านเทคโนโลยีและการเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาหรือไม่ คุณต้องการทำงานด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น ภาษา JAVA, C++, C# และเว็บ เพื่อปรับปรุงความสามารถของตัวเองอย่างต่อเนื่องหรือไม่

หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าว โปรดส่ง CV ของคุณมาที่ [email protected] พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการและวันเริ่มต้นการทำงานที่เร็วที่สุดของคุณ เราหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณโดยเร็ว soon.

คุณ...

 • มีทักษะการเขียนโค้ดที่เชี่ยวชาญพร้อมประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านการพัฒนา Java
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา UI สำหรับ Android อย่างน้อย 2 ปี (ต้องมีประสบการณ์ในโครงการล่าสุดเกี่ยวกับ Android 5+)
 • มีความรู้ในด้าน JNI (JNA จะดีมาก แต่ไม่จำเป็น)
 • สามารถทำงานอย่างอิสระและเป็นทีมได้

คุณสมบัติพิเศษ...

 • ประสบการณ์เกี่ยวกับ TeamSpeak, Android Studio, JIRA เมื่อทำงานร่วมกับเรา

คุณจะสามารถ...

 • สนับสนุนและขยายความครอบคลุมแอป TeamSpeak สำหรับ Android
 • มีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่

เรา...

 • เป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีลำดับชั้นองค์กรแบบราบ
 • มอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยสำหรับใช้งาน
 • เป็นทีมงานที่อุทิศตัวและมีแรงกระตุ้นในการทำงาน
 • ให้สวัสดิการวันหยุดตามกฎหมายประเทศเยอรมนี
 • ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile (SCRUM และ Kanban)
 • มีการประชุมทางออนไลน์กับบุคคลอื่นๆ เป็นประจำ เช่น การประชุม SCRUM ทุกวัน
 • ทำงานกับสแต็กเทคโนโลยีระดับชั้นนำ
 • เปิดกว้างสำหรับแนวคิดใหม่ๆ และยินดีต้อนรับคุณเพื่อร่วมประเมินและนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มอบโอกาสการทำงานที่ไม่ได้จำกัดเพียงนักพัฒนา Java เท่านั้น แต่ยังรวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาษา Android, C++, C#, iOS และกรอบงานทางเว็บที่อิงภาษา JavaScript อีกด้วย